שוב בחירות במקום התחברות

  • by

שוב דיבורים על בחירות. ומה הפעם? שום דבר חדש. אותם גידופים. אותם האשמות ואותם פוליטיקאים קטנים.

ימין-שמאל אנחנו צועדים, ימין-שמאל ישר לתוך תהום. ימין ושמאל מסמלים תפיסות מציאות ששניהם נצרכים בעולם. לכל השקפת עולם מיוחדת יש את המקום שלה והפתרונות המיוחדים שלה לבעיות, לדרכי חיים ובשניהם יש גם הבדלים ושוני המתנגשים תדיר. הבעיה היא, שהדיון בישראל הוא כלל לא מתוך דאגה לכונן סדר נכון של קשרים הדדיים בין אנשים אלא התנגשויות פוליטיות אישיות, ויכוחים על ההבדלים מתוך רצון לנגח ולשלול את הצד השני לחלוטין. 

אנחנו יכולים להמשיך במשחקים האלה עד שתיהרס המדינה או להבין שהעיקר הוא שינוי שעלינו לדרוש מעצמנו, מעצם העובדה שדרך ארוכה עלינו לפסוע בה זה לצד זה, עם משפחותינו וילדינו. מנקודת מבט כזו אנחנו צריכים לנהל כל שיחה, לחשב כל מהלך ולהתנהג בהתאם. ברור כשמש שהתהליך המתרחש לנגד עינינו מועצם מבחירות לבחירות והוא תהליך לא טוב של הידרדרות, תהליך שהורס את האומה. אנחנו מאדירים סוס שנקרא פוליטיקה, במקום לקדם את האדם, את חיבור העם.

אפשר להבין את האנשים שהמדינה חשובה להם והם מאמינים בכל ליבם שהפתרונות לבעיות יבואו משינוי ממשלות ומשחקי פוליטיקה וגם התקשורת משתתפת בחגיגה מלבה ומשסה את כולם זה בזה בחדווה. האמת היא שהמצב החמור במדינה, כל הבעיות של האנשים לא קיימים כי x או y בשלטון וחילופי הממשלות כבר מוכיחות ששום דבר מהותי לא משתנה. כדי להיטיב עם מצבנו אנחנו לא צריכים פוליטיקה, אנחנו צריכים להגיע לחיבור. לבחור בטובת העם, ולא במחנה. 

הבעיה היא במטרה. מלכתחילה החברה שלנו לא פועלת מתוך כוונה להגיע למטרה של פיוס וחיבור וכל עוד זו לא תהיה מטרתנו, נלך ונתדרדר ממצב רע לגרוע יותר. תראו כמה אנחנו שונאים זה את זה, לא יאומן. ולמה? כי כל הריבים, הוויכוחים וחילוקי הדעות לא באים מלכתחילה במטרה לחבר בינינו בסופם אלא רק להגביר שנאה ולפלג עוד יותר את העם. נראה כי כל אדם הוא כדעה מהלכת, כמייצג של מגזר ודרך חיים שעל כל אחד מאיתנו לקבל או לרצות ממש למחוק ולהעלים. ככה לא מתנהגים אנשים שמבינים שהם תלויים זה זה בזה ורואים את עתידם ביחד.

ימין ושמאל הם חלקים לגיטימיים בעולם, את שניהם צריכים כדי להגיע לשלם, לתמונה מלאה ומעמיקה של החיים ולפתרונות טובים, אבל זה תלוי בגישה שלנו. קודם כל עלינו להתחבר כאנשים, גם אם מאין ברירה, וכאשר נבסס את קשרי התלות והקרבה בינינו נוכל לשבת כמו משפחה ולדבר בתום לב ולהגיע לפתרונות שיטיבו איתה. ימין ושמאל הם ייצוג לחלקים בטבע ושם הם פועלים בהרמוניה, בצורת קשרים המכילים ניגודים ואת הצורה הזאת אנחנו צריכים ללמוד. איך מעל לכל ההבדלים וניגודים מתחברים. איך את הייחודיות רותמים לטובתה העליונה של משפחת ישראל הגדולה.